เคล็ดลับการดูแลรักษา Speed Queen®

การดูแลรักษาเครื่องใช้ของคุณ

การดูแลรักษาที่เหมาะสมสำคัญต่อการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูเคล็ดลับการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน

 • เครื่องซักสลัดผ้า
 • เครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน
 • เครื่องอบผ้าระบบปั่นแห้งและเครื่องอบผ้าเดี่ยว
 • เครื่องซักซ้อนอบ
 • เครื่องรีดผ้า

เครื่องซักผ้าแบบโช้คอัพและสปริง และแบบติดตั้งยึดกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นสแลบเหล็ก

 • ตรวจสอบตัวล็อกฝาเพื่อการใช้งานประจำวันที่เหมาะสม
 • ตรวจดูการรั่วซึมของสายยางที่ต่อกับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องเป็นประจำทุกวัน
 • เปิดฝาเครื่องทิ้งไว้หลังใช้งานเสร็จในแต่ละวันเพื่อให้ความชื้นระเหย
 • เปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ในแต่ละวันและตากถังซักด้านในแห้งหลังใช้งานเสร็จ
 • ตรวจสอบแผงกรองรายปี ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผงกรองหากจำเป็น
 • ตรวจสอบสายยางทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนสำหรับสัญญาณการเสื่อมสภาพที่มองเห็นได้ เช่น รอยแตก จุดพอง หรือการสึกหรอของวัสดุ เปลี่ยนสายยางทันทีหากมองเห็นสัญญาณเหล่านี้ หรือเปลี่ยนสายยางทุกๆ 5 ปีสำหรับการบำรุงซ่อมแซมตามปกติ

เครื่องอบผ้าระบบปั่นแห้ง

  Have an authorized service representative thoroughly clean the tumbler every year.
 • ให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติทำความสะอาดเครื่องอบผ้าอย่างทั่วถึงทุกปี
 • ทำความสะอาดผงใยผ้าจากอุปกรณ์ดักผงใยผ้าและแผงเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป
 • ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในตัวถังเป็นประจำทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเสื้อผ้าและอุปกรณ์
 • นำผงใยผ้าและเศษออกจากท่อระบายอากาศเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรักษาการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป

เครื่องอบผ้าเดี่ยว

 • ให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติทำความสะอาดเครื่องอบผ้าอย่างทั่วถึงทุกปีด
 • ทำความสะอาดตัวกรองผงใยผ้าก่อนเริ่มอบผ้าแต่ละครั้ง *อาจต้องล้างตัวกรองผงใยผ้าหากจำเป็นด
 • ถอดตัวกรองผงใยผ้าออกรายปีเพื่อทำความสะอาดท่อด้านใต้ด
 • ตรวจดูผงใยผ้าที่สะสมอยู่ในท่อระบายอากาศหลังใช้งานครบหนึ่งปี และทำความสะอาดหากจำเป็นด
 • ตรวจดูด้านนอกของฝาคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าจานโลหะจะเคลื่อนไหวได้เต็มที่และไม่ถูกดันเข้าไปหรือติดขัด
 • เปิดฝาใส่ผ้าทิ้งไว้ในระหว่างที่ไม่ใช้งานเพื่อตากถังซักให้แห้ง
 • ตรวจสอบแผงตัวกรองเป็นประจำทุกปี และทำความสะอาดและเปลี่ยนแผงตัวกรองหากจำเป็น
 • ตรวจสอบสายยางทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือนสำหรับสัญญาณการเสื่อมสภาพที่มองเห็นได้ เช่น รอยแตก จุดพอง หรือการสึกหรอของวัสดุ เปลี่ยนสายยางทันทีหากพบสัญญาณเหล่านี้
 • ทำความสะอาดตัวกรองผงใยผ้าก่อนเริ่มอบผ้าแต่ละครั้ง *อาจต้องล้างตัวกรองผงใยผ้าหากจำเป็น
 • ถอดตัวกรองผงใยผ้าออกรายปีเพื่อทำความสะอาดท่อด้านใต้
 • ตรวจดูผงใยผ้าที่สะสมอยู่ในท่อระบายอากาศหลังใช้งานครบหนึ่งปี และทำความสะอาดหากจำเป็น
 • ตรวจดูด้านนอกของฝาคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าจานโลหะจะเคลื่อนไหวได้เต็มที่และไม่ถูกดันเข้าไปหรือติดขัด
 • ตรวจดูบริเวณระหว่างที่วางเทอร์โมสตัตและตัวถังเป็นประจำทุกวันและทำความสะอาดหากพบเศษฝุ่นใดๆ
 • ตรวจดูที่วางเทอร์โมสตัตเป็นประจำทุกวันและตรวจสอบว่าอยู่ติดกับตัวถังเสมอ
 • เมื่อใช้งานครบทุกๆ 200 ชั่วโมง ให้ใช้มือที่สะอาดเช็ดเศษฝุ่นออกจากแผ่นรีดที่ใช้จัดตำแหน่งผ้าซักจากถังรีดไปยังถาดจ่ายผ้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา