QUANTUM® CONTROLS

เพิ่มรายได้

แผงควบคุม Quantum จะช่วยผลักดันให้คุณสร้างผลกำไร คุณสมบัติ เช่น การตั้งราคาในเวลาพิเศษของวัน และกำหนดการอัปเกรดรอบปั่น ช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าและสร้างกำไรเพิ่มให้คุณ

ลูกค้าจำนวน 30% เลือกอัปเกรดรอบปั่นเมื่อมีตัวเลือกให้* และตัวปรับรอบปั่น Quantum® ก็ช่วยให้การจ่ายเพื่อรับบริการเพิ่มเติมนั้นง่ายดายและสะดวกสบาย

การกำหนดราคาหลายระดับช่วยให้คุณคิดค่าใช้จ่ายการซักแบบพรีเมียมได้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

การตั้งราคาในเวลาพิเศษของวันช่วยให้คุณปรับราคาตามช่วงเวลาที่มีการใช้มากได้อย่างไม่สะดุด ให้คุณเพิ่มหรือลดราคาเพื่อเพิ่มรายได้หรือกระตุ้นการใช้งาน

รอบปั่นฟรีจะช่วยมัดใจลูกค้าด้วยการให้รางวัลเป็นการซักหรืออบฟรีตามหลังครบจำนวนรอบปั่นที่ระบุไว้ล่วงหน้า

QUANTUM® CONTROLS

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

แผงควบคุม Quantum ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ระดับน้ำที่ตั้งโปรแกรมได้ 30 ระดับช่วยให้คุณควบคุมค่าน้ำโดยปรับปริมาณน้ำที่จะใช้ในแต่ละรอบปั่นได้
*สำหรับเครื่องซักผ้าแบบติดตั้งยึดกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นสแลบเหล็กและมีฝาหน้าเท่านั้น

โหมดพลังงานต่ำและตัวช่วยในการปิดเครื่องทำให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องให้เข้าสู่โหมดพลังงานต่ำโดยอัตโนมัติ หรือปิดเครื่องเมื่อคุณปิดร้านหรือห้องซักรีด

ระบบป้องกันน้ำรั่วไหลอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเงินโดยตรวจสอบระบบระบายน้ำ และแจ้งเตือนทันทีหากมีการรั่วไหลหรือมีการอุดตัน
*สำหรับเครื่องซักผ้าแบบติดตั้งยึดกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นสแลบเหล็กและมีฝาหน้าเท่านั้น

การแจ้งเตือนการซัก เป็นฟีเจอร์จาก Speed Queen Insights ที่ช่วยให้เข้าถึงห้องซักรีดจากระยะไกล โดยให้ผู้อยู่อาศัยดูสถานะการซักผ้าของตน หรือดูว่าเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าเครื่องใดพร้อมใช้งาน

ออกแบบมาเพื่อความต้องการด้านการซักผ้าของคุณ

เลือกระดับการควบคุมของคุณเอง

Quantum® ช่วยให้คุณซักผ้าทั้งแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ เลือกระดับการควบคุมที่เหมาะกับความต้องการด้านการซักผ้าของคุณ

Quantum Platinum

• หน้าจอ LCD แบบ HQ 3.5 นิ้ว สีสันสดใส
• หยุดชั่วคราวและเริ่มต่อ
• ป้องกันการระบายน้ำช้า
• ป้องกันน้ำรั่วไหล
• การถ่ายน้ำออกโดยอัตโนมัติ
• ตัวช่วยปิดเครื่องอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนการงัดแงะ
• โหมดฝากซัก
• รอบปั่นฟรี
• โหมดประหยัดพลังงาน
• การปั่นด้วยความเร็ว
• ความสามารถในการใช้ Speed Queen Insights 

Quantum Gold – สำหรับร้าน

• การกำหนดราคาหลายระดับ
• ตัวปรับราคาตามลูกค้า
• ป้องกันการระบายน้ำช้า
• ป้องกันน้ำรั่วไหล
• การถ่ายน้ำออกโดยอัตโนมัติ
• ตัวช่วยปิดเครื่องอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนการงัดแงะ
• โหมดฝากซัก
• รอบปั่นฟรี
• โหมดประหยัดพลังงาน
• ความสามารถในการใช้ Speed Queen Insights

Quantum Gold – สำหรับที่พักอาศัย

• การปั่นที่ตั้งโปรแกรมได้ 30 แบบ
• ระดับน้ำที่ตั้งโปรแกรมได้ 30 ระดับ
• ป้องกันการระบายน้ำช้า
• ป้องกันน้ำรั่วไหล
• การตรวจสอบขั้นสูง
• โหมดประหยัดพลังงาน
• การตั้งโปรแกรมอินฟราเรด

Want More Information?

ให้เราช่วยเหลือ