Bảo hành Speed Queen®

Giúp bạn tự tin và an tâm.

Bảo hành

Các loại máy hàng đầu trên thế giới của chúng tôi là sản phẩm tốt nhất trong kinh doanh. Và chế độ bảo hành của chúng tôi cũng vậy. Liên hệ nhân viên Speed Queen được ủy quyền của bạn để biết thông tin cụ thể về bảo hành cho máy của bạn.

Liên hệ