Các sản phẩm

Máy giặt-vắt bệ cứng

Hiệu quả hoạt động và độ tin cậy được chứng minh vững bền qua thử thách.


Thiết kế khối lượng lớn đáp ứng bộ phận cơ học mạnh mẽ của máy tạo thành một dòng máy giặt-vắt bệ cứng đáng tin cậy nhất trong ngành.
Công suất: Có sẵn với 20, 30, 40, 60, 80, 100 lb
Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cung cấp cấu trúc chi phí có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa.

Tìm hiểu thêm