Các sản phẩm

Máy là ủi trục lăn có gia nhiệt

Tại sao thu xếp công việc với những thứ không phải là tốt nhất?


Khi cơ sở của bạn tùy thuộc vào kết quả chất lượng cao nhất, thì máy là ủi trục lăn có gia nhiệt của chúng tôi đáp ứng được điều đó. Máy này giúp là ủi có hiệu quả hơn các sản phẩm bằng vải lanh mới ở khách sạn, nhà hàng và các cơ sở giặt ủi tại chỗ khác.

Công suất: Có sẵn với đường kính trục lăn 10” và 20”

Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành máy dễ dàng với Bộ vi điều khiển Speed Queen®. Kiểu thiết kế điện tử đơn giản cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ là ủi và giảm lượng tiêu thụ điện.

Tìm hiểu thêm

  • tất cả
  • Giặt ủi tại chỗ

Click on a link below to view