Các sản phẩm

Máy sấy một túi

Ít bộ phận chuyển động hơn. Ít bảo trì.


Máy sấy một túi của chúng tôi được sản xuất với một mục đích: hiệu quả hoạt động. Dòng sản phẩm này được thiết kế đặc trưng với ít bộ phận chuyển động, do đó bạn sẽ ít gặp phải những vấn đề về bảo trì trong thời gian sử dụng máy.

Công suất: Có sẵn với công suất từ 25 đến 200 lb

Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cung cấp cấu trúc chi phí có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa.

Tìm hiểu thêm