Các sản phẩm

Máy sấy xếp chồng

Công suất gấp hai lần. Một nửa không gian.


Máy sấy xếp chồng Speed Queen® có công suất sấy khô gấp hai lần với diện tích chỉ bằng một máy đơn. Dòng sản phẩm này cũng được sản xuất bền vững với bộ phận cơ học mạnh mẽ xử lý nhiều vấn đề hao mòn.

Công suất: Có sẵn với công suất 18 lb (36 lb kết hợp)

Tài liệu: Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cho phép định giá thương mại có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa. Hoặc giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức với khe bỏ xu và bộ điều khiển bằng điện tử hoặc analog đơn giản.

Tìm hiểu thêm