Các sản phẩm

Máy sấy xếp chồng

Công suất gấp hai lần. Một nửa không gian.


Máy sấy xếp chồng Speed Queen® tăng gấp đôi công suất của máy sấy một túi của chúng tôi trong khi chiếm không gian ít hơn.

Công suất: Có sẵn ở 30 và 45 lb

Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cung cấp cấu trúc chi phí có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa.

Tìm hiểu thêm