Hỗ trợ Speed Queen®

Hỗ trợ hàng đầu thế giới. Hoàn toàn an tâm.

Với Speed Queen®, bạn có được nhiều hơn là chỉ thiết bị hàng đầu thế giới. Bạn cũng tự tin hơn khi biết rằng bạn được hỗ trợ từ đơn vị hàng đầu trên thế giới trong ngành giặt ủi—Alliance Laundry Systems.

Nguồn tài nguyên

Bạn đang tìm kiếm một bộ phận hay cần thông tin về sản phẩm? Tải về tập sách giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới nhất của Speed Queen®.

Dịch vụ

Dịch vụ tốt nhất trong kinh doanh. Cũng giống như máy của chúng tôi.

Công cụ kinh doanh

Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin về thiết kế, tài trợ giặt ủi và nhiều nữa.

Vẫn có câu hỏi thắc mắc?

Giới thiệu