Trách nhiệm môi trường

Tuyên bố về ảnh hưởng đối với môi trường

Alliance Giặt Systems, LLC cam kết điều hành công ty theo cách có trách nhiệm với môi trường

Là nhà sản xuất thiết bị giặt ủi thương mại và tiêu dùng hàng đầu thế giới, Alliance Laundry Systems, LLC cam kết là một công ty có trách nhiệm với môi trường thông qua việc sử dụng các biện pháp quản lý âm thanh để vận hành các nhà máy của mình tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành về môi trường.

Chúng tôi tin vào khả năng hoạt động kinh doanh theo cách thức không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi đang ở.

Chúng tôi cam kết sử dụng các công nghệ cho ra các sản phẩm có trách nhiệm với môi trường thế giới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm nhằm tối đa hóa hiệu suất, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Muốn tìm hiểu thêm về Speed Queen?

Liên hệ