Các sản phẩm

Máy giặt lồng ngang

Những gì mà một máy giặt nên có.


Các công nghệ đổi mới kết hợp với kiểu thiết kế mang tính cách mạng tạo thành máy giặt lồng ngang có chất lượng giặt chưa từng có và giảm thiểu chi phí hoạt động.

Công suất: Có sẵn với công suất 21.5 lb

Tài liệu: Tập sách giới thiệu| Kỹ thuật

 

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cho phép định giá thương mại có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa. Hoặc giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức với khe bỏ xu và bộ điều khiển bằng điện tử hoặc bằng tay đơn giản.

Tìm hiểu thêm