Các sản phẩm

Máy giặt/máy sấy xếp chồng

Mức độ hiệu quả hoàn toàn mới.


Máy giặt/máy sấy xếp chồng Speed Queen® có đầy đủ sức mạnh và hiệu quả mà bạn mong đợi từ các loại máy giặt và máy sấy thông thường của chúng tôi–trong khi chỉ chiếm một nửa không gian.

Công suất: Có sẵn với công suất 21 và 18 lb

Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cho phép định giá thương mại có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa. Hoặc giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức với khe bỏ xu và bộ điều khiển bằng điện tử hoặc analog đơn giản.

Tìm hiểu thêm