Các sản phẩm

Máy sấy đơn

Sạch sẽ. Đơn giản. Dễ dàng.


Công việc giặt giũ trở nên thú vị hơn với các sản phẩm máy sấy được thiết kế dễ sử dụng và hoàn toàn đơn giản.

Công suất: Có sẵn với công suất 18 lb

Tài liệu: Tập sách giới thiệu | Kỹ thuật

Kiểm soát với Speed Queen®

Vận hành cơ sở kinh doanh hoặc phòng giặt giũ của bạn theo cách mà bạn muốn với bộ điều khiển Speed Queen®. Hiện đại hóa cơ sở với các lựa chọn như bộ điều khiển Quantum® và Speed Queen Insights cho phép định giá thương mại có thể điều chỉnh, thời gian tắt có thể lập trình, thông báo dịch vụ, dữ liệu kinh doanh và nhiều nữa. Hoặc giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức và đơn giản với bộ điều khiển điện tử Homestyle hoặc bộ điều khiển bằng tay E-Mech.

Tìm hiểu thêm